Anderstalige nieuwkomer in je klas. 12 tips met Klasse.

Anderstalige nieuwkomer in je klas? 12 tips met Klasse:

 1. Bereid de komst van de nieuwkomer voor: praktisch (plaats in de klas, schriften, boeken, leerlingenkaart), maar ook met de klasgenoten.
 2. Stel hem meteen op zijn gemak. Laat voelen: het niet is omdat je geen Nederlands kent, dat je niets kan.
 3. Zorg dat hij meteen meedoet aan het dagelijkse leven. Die regelmaat brengt rust. Laat hem dingen doen die hij aankan. Benadruk ook als iets goed gaat.
 4. Sommige nieuwkomers hebben nog nooit onderwijs gevolgd. Maak duidelijk wat de gewoonten zijn op school: waar is de eetzaal, wanneer zwemmen we, hoe verloopt dat? Toon de belangrijke plaatsen op school. Zorg voor een peter, meter of buddy in de klas. Hij kan naast de nieuwkomer zitten, samen de oefening in het boek maken, aanwijzen, helpen …
 5. Leer de nieuwkomer snel de basistaal aan die je gebruikt in de klas: ‘Kom aan het bord’, ‘Neem je boek’, ‘Nu is het speeltijd’. In basisscholen is er vaak geen onthaalklas. Misschien kan een gepensioneerde leraar of vrijwillige ouder helpen? In het middelbaar stuur je de leerling beter door naar een secundaire school die wel onthaalonderwijs organiseert. Check adressen hier.
 6. Benut vooral de praktische lessen om taal aan te leren: de knutselles, de turnles, de praktijkles. Begrippen als voor, achter, links, rechts, eerst doe je dit, dan doe je dat … kan je makkelijk aanbrengen door handelingen voor te doen. De nieuwkomer is nooit ‘het probleem’ van de klasleraar of taalleraar alleen.
 7. Maak de lessen zo visueel en concreet mogelijk. Biologielessen lenen zich daar bijvoorbeeld makkelijker toe dan pakweg geschiedenis.
 8. De lessen Nederlands zijn de moeilijkste. Ook al komt de leerling uit de onthaalklas, reflecteren op een vreemde taal is moeilijk. Let vooral op de evolutie die hij maakt.
 9. Als de basisrust er is kan je bekijken of de leerling ook andere interesses heeft: jeugdbeweging, voetbal, muziek, knutselen …
 10. Laat de leerling vertellen waarom hij in België is. Geef een les over andere culturen, oorlogen in de wereld … Schat eerst goed in wat zo’n leerling aankan.
 11. Ga niet op zoek naar alle verhalen. Probeer niet de therapeut te spelen. Geef de leerling de ruimte om te praten en toon dat je bereid bent om te luisteren, forceer niets.
 12. Overleg regelmatig met het zorgteam op school, de interne leerlingbegeleiding, het CLB …

Deze tips verschenen op klasse.be