Tagarchief: stage

Blokstages voor 5 & 6 BSO

We organiseren vanaf dit jaar de stages in onze BSO-richtingen anders. Vroeger gingen leerlingen elke maand een week op stage. Nu gaan ze blokstages van telkens drie weken doen.

Met deze verandering komt onze school tegemoet aan een vraag van het werkveld. Leerlingen hebben nu meer tijd om zich in te werken op een stageplaats en om aan hun werkpunten te sleutelen. En de stagementoren en stagebegeleiders krijgen zo meer tijd om de leerlingen te observeren, te remediëren en te evalueren.

6 leerlingen op stage in Ghana

Zes 6e- en 7e-jaars van Campus Botaniek gaan volgend schooljaar 2 weken op buitenlandse stage in Ghana. Het project wordt ondersteund en voor een deel betaald door JOETZ vzw. Onze leerlingen gaan acties organiseren om dit bedrag aan te vullen en op die manier de stage financieel haalbaar te maken.

En als alles goed loopt, is het zeker de bedoeling om dit uniek project in de toekomst te herhalen.

50 stagementoren op school

Onze school plaatst leerlingen op 45 verschillende stageplaatsen in en buiten Mechelen. En elke leerling krijgt op zo’n stageplaats een mentor die instaat voor de begeleiding maar ook voor de evaluatie van die leerling. Vorige woensdagnamiddag ontvingen we 50 mentoren van de stageplaatsen waar het PMI mee samenwerkt.

Op deze infosessie maakten de mentoren kennis met de stagebegeleiders van de school en met het papierwerk waar iedere mentor mee wordt geconfronteerd. En de directeur bracht hen op de hoogte van ons nieuw evaluatiebeleid. Ook bij de stages ligt de nadruk immers op competentiegericht evalueren.

Tijdens de koffie nadien hoorden we van de mentoren dat ze het infomoment erg op prijs stelden. Dat gaan we dus de volgende jaren nog doen.

CtStage

Met dank aan verslaggever Sonia Buelens.