Tag archieven: GO!

Raymonda zegt…

Raymonda Verdyck is afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Na de eerste week waarin de scholen met afstandsonderwijs werken, had ze deze boodschap voor ons.

Beste leerkracht, beste directeur, beste collega,

De voorbije weken waren op zijn minst hectisch te noemen.
De coronacrisis en de beslissing om de lessen te schorsen en noodopvang te organiseren stelden ons voor heel wat uitdagingen.

Wat me de voorbije week enorm heeft gesterkt en me enorm blij en trots heeft gemaakt, is de vaststelling dat we samen in deze moeilijke periode ons pedagogisch project meer dan ooit écht hebben doen leven.
Stuk voor stuk hebben jullie de handen in elkaar geslagen om de maatregelen die nodig zijn om deze crisis te beheersen toe te passen, om in allerijl te zorgen voor opvang, om afstandsleren mogelijk te maken, om daarbij ook nog oog te hebben voor gelijke kansen.

Ook onze scholengroepen en onze centrale diensten hebben met man en macht gewerkt om jullie hierbij te ondersteunen.
Dat werk zetten we de komende weken samen verder.

Een crisis zet organisaties onder enorme druk, maar deze crisis toont ook aan wat het GO! kan, dat het GO! een net is dat wérkt.

Daarom: een oprechte dankjewel voor alle inspanningen, voor jullie engagement en betrokkenheid.

Veel succes in de komende weken, zorg goed voor jezelf en je naasten.

Raymonda Verdyck,
Afgevaardigd bestuurder

GO! teleurgesteld in nieuw onderwijsakkoord

Het GO! is teleurgesteld in het akkoord dat de Vlaamse regering op 13 januari 2017 bereikte in het dossier rond de modernisering SO over het studieaanbod in de tweede en de derde graad. Toch zal het zijn visie blijven verdedigen om gelijke onderwijskansen te realiseren, sociale ongelijkheid tegen te gaan en het watervaleffect en vroegtijdig en ongekwalificeerd schoolverlaten te counteren. LEES VERDER …

Samen leren samenleven

Sinds januari 2016 heeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwd pedagogisch project. Het schooljaar startte in elke GO! school met de ondertekening van dat PPGO!, dat in een paneel werd gegoten om in elke school een prominente plek te krijgen. “Een symbolisch moment dat staat voor het engagement van onze mensen om meer dan ooit werk te maken van actief burgerschap en samen leren samenleven,” zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

img_0165
Het paneel op campus Botaniek

Jerica en Jeroen zitten in de schoolraad

Jeroen Van Gestel (6CH) en Jerica Van Rumst (5VZ) zitten in onze schoolraad. Dat is groot nieuws. Tot vorig jaar vond je alleen personeel, ouders en externen in de schoolraad.

Vanaf dit schooljaar zitten er dus ook 2 leerlingen in de schoolraad. En die leerlingen zijn stemgerechtigd. Dat is zoiets als zetelen in de aandeelhoudersvergadering van een bedrijf.

jerica jeroen

Jeroen en Jerica beslissen mee over ons schoolreglement, ons welzijnsbeleid, ons veiligheidsbeleid, ons gezondheidsbeleid, onze studierichtingen, ons GOK-beleid, wat te doen na een schoolinspectie, je schoolkosten … Bovendien mogen ze vragen stellen die de directie moet (!) beantwoorden en, last but not least, informeren ze alle leerlingen over de beslissingen van de schoolraad.

Lees over de schoolraad in deze infobrochure (.docx).

Helemaal GO!

We waren het even uit het oog verloren. Het papieren magazine van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bestaat niet meer. Negen maand geleden werd het vervangen door het digitale magazine Helemaal GO!

helamaalgo

Best wel mooi gedaan, die publicatie. Ze bevat interessante artikels en leest lekker op een tablet. Maar je moet wel veel doorklikken. En je krijgt veel nieuwe vensters met het risico dat je de weg kwijtraakt.
Niettemin, best het lezen waard.

Vind Helemaal GO! op helemaalgo.g-o.be