Raymonda zegt…

Raymonda Verdyck is afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Na de eerste week waarin de scholen met afstandsonderwijs werken, had ze deze boodschap voor ons.

Beste leerkracht, beste directeur, beste collega,

De voorbije weken waren op zijn minst hectisch te noemen.
De coronacrisis en de beslissing om de lessen te schorsen en noodopvang te organiseren stelden ons voor heel wat uitdagingen.

Wat me de voorbije week enorm heeft gesterkt en me enorm blij en trots heeft gemaakt, is de vaststelling dat we samen in deze moeilijke periode ons pedagogisch project meer dan ooit écht hebben doen leven.
Stuk voor stuk hebben jullie de handen in elkaar geslagen om de maatregelen die nodig zijn om deze crisis te beheersen toe te passen, om in allerijl te zorgen voor opvang, om afstandsleren mogelijk te maken, om daarbij ook nog oog te hebben voor gelijke kansen.

Ook onze scholengroepen en onze centrale diensten hebben met man en macht gewerkt om jullie hierbij te ondersteunen.
Dat werk zetten we de komende weken samen verder.

Een crisis zet organisaties onder enorme druk, maar deze crisis toont ook aan wat het GO! kan, dat het GO! een net is dat wérkt.

Daarom: een oprechte dankjewel voor alle inspanningen, voor jullie engagement en betrokkenheid.

Veel succes in de komende weken, zorg goed voor jezelf en je naasten.

Raymonda Verdyck,
Afgevaardigd bestuurder