Ouderraad neemt evaluatiebeleid onder de loep

Deze maand besprak onze ouderraad het nieuwe evaluatiebeleid op onze school. We vroegen de ouders of ze een verschil merken met de vroegere evaluatiepraktijk. En of ze dit verschil als positief ervaren.

Ons nieuwe evalutiebeleid is blijkbaar een trendbreuk met het verleden. Zo merken ze een groot verschil in de MANIER WAAROP leerkrachten zoon of dochter evalueren. De ouders zien dat hun kinderen veel meer dan vroeger worden geëvalueerd via allerhande opdrachten. Vroeger was dat bijna uitsluitend met toetsen. Het huiswerk is door al die opdrachten wél behoorlijk toegenomen.

Maar … de ouders uit de ouderraad zeggen ook dat hun kinderen méér dan vroeger gemotiveerd zijn om hun punten via deze taken op te krikken én dat ze hierdoor betere resultaten behalen. Bovendien hebben de leerkrachten opvallend meer aandacht voor remediëring.

Kortom, de ouders ervaren de veranderingen in de evaluatiepraktijk als positief. Ze spreken ook hun waardering uit voor het feit dat het leerkrachtenteam zijn manier van werken (in het belang van hun kinderen) kritisch onder de loep neemt en nieuwe dingen uitprobeert.

Onze ouderraad heeft ook kritische bemerkingen. Zo stellen ouders vast dat de opdrachten niet altijd even goed gespreid zijn, waardoor de werklast voor hun kinderen soms te zwaar wordt. Vier presentaties voorbereiden tijdens één weekend is echt wel te veel. En in de week vóór de examens worden nog te veel opdrachten en toetsen gepland. Daardoor komt de voorbereiding van de examens in het gedrang. Ouders vinden ook dat er weinig (grote) herhalingstoetsen worden gegeven. Ze vragen zich af of hun kinderen soms ook grotere leerstofgehelen moeten verwerken.