Naar de kringloopwinkel

Onlangs gingen onze leerlingen van het 1e jaar naar de kringloopwinkel. Dat sloot mooi aan bij de lessen over milieubewust handelen. Zo worden ze bijvoorbeeld gestimuleerd om spullen te hergebruiken. Een van de opdrachten die erbij hoorde: ruimte in de woning inrichten met spullen van de kringloopwinkel.