Ik voelde me slimmer worden

Op 1 september 2020 startten 16 leerlingen die vanuit het BSO de overstap wilden doen
naar hoger onderwijs in de allereerste brugklas BRUG7. Nu zwaaien ze af. Ze blikken terug
op het voorbije schooljaar. Wie dit jaar wil beginnen aan BRUG7, kan terecht op de (digitale) Vraag-maar-raakdag van 30 juni (van 16 tot 19 uur). Inschrijven kan via BAbotaniek.be/infodagen

Sommige leerlingen dromen ervan om na hun schoolloopbaan in het beroepssecundair
onderwijs (BSO) de overstap te maken naar de hogeschool. In theorie kunnen ze dat als ze
een zevende specialisatiejaar hebben gevolgd. Dan verwerven ze namelijk een diploma
secundair onderwijs, een noodzakelijke voorwaarde om aan een professionele bachelor te
beginnen. Maar dat is de theorie. In werkelijkheid zijn deze leerlingen onvoldoende
voorbereid op hoger onderwijs.

“BSO-opleidingen zijn heel praktijkgericht. Ze bereiden de leerlingen voor op de
arbeidsmarkt. In onze specialisatiejaren is er uiteraard ook aandacht voor algemene
vorming, maar om voldoende slaagkansen te hebben in een bacheloropleiding moet je grote
hoeveelheden theorie kunnen verwerken en examens kunnen afleggen. Dat hebben onze
BSO-leerlingen nooit geleerd”, zegt directeur Stefaan Croonen.

In BRUG7 leren de leerlingen hun praktische aanpak ombuigen naar een meer theoretische
benadering. Het leertempo ligt er hoger dan in een specialisatiejaar. Het programma bestaat
enkel uit algemeen-vormende vakken, met een sterke focus op wiskunde, wetenschappen
en moderne talen. Zo krijgen de leerlingen bijvoorbeeld vijf uren wiskunde per week.

“We differentiëren ook sterk. Het lesprogramma werd voor elke leerling verfijnd in functie van
zijn of haar belangstellingsdomein, zeg maar de professionele bachelor die hij of zij voor
ogen heeft”, zegt Stefaan Croonen. “Verder werken we in alle vakken aan de zogenaamde
instapcompetenties voor het hoger onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om de competentie om
onderzoeksvragen te stellen en op te lossen, om papers te schrijven in correct Nederlands of
om ICT-vaardigheden”.

Op 1 september 2020 startten 16 leerlingen in de eerste klas BRUG7. Eind juni studeren ze
af. Ze blikken enthousiast terug op het voorbije schooljaar.

“Ik ben erg tevreden over dit jaar. In het begin had ik heel veel stress en was ik bang dat ik
het niet zou aankunnen”, zegt Silken Verbeeck, die na het zesde jaar in de BSO-richting
Verzorging aan BRUG7 begon. “Als je uit het BSO komt en nooit veel leerstof hebt gekregen
of nooit een examen hebt moeten afleggen, is dit brugjaar echt wel even slikken. Maar de
leerkrachten hebben me enorm gemotiveerd. Ze zien waar je goed en minder goed in bent en houden daar rekening mee. Ze zoeken mee naar een leermethode die bij je past, en
helpen je ook bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding”.

“De leerkrachten hielden rekening met de leerlingen die van nul moesten beginnen”, zegt
ook Joke Van Dooren. “We kregen indien nodig extra oefeningen om de leerstof beter te
begrijpen en lange-termijnopdrachten om goed te leren plannen”.

“Dit jaar is een tempojaar geweest”, zegt Romi De Paepe. “We moesten veel leerstof van de
derde graad TSO in één jaar onder de knie zien te krijgen. Voor mij was vooral wiskunde
nieuw. In BSO leer je de makkelijkere dingen zoals delen en vermenigvuldigen, maar dit jaar
moest ik ook machten berekenen en statistieken leren lezen. Ik voelde me slimmer worden.
En ik weet nu ook beter waar ik me kan aan verwachten in de hogeschool”.