Gaat de directie trakteren?

Nu vrijdag is het Strapdag. De directie vraagt vriendelijk aan alle personeelsleden om het goede voorbeeld te geven: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. Als de parkings LEEG blijven, trakteert de directie!

In het kader van de Strapdag zullen we bij het stadsbestuur ook een petitie indienen om de Augustijnenstraat veiliger en fietsvriendelijker te maken. De petitie leggen we vrijdag aan alle leerlingen en personeelsleden ter ondertekening voor.

De Strapdag sluit prima aan bij onze inspanningen op het vlak van verkeerseducatie, o.a. verkeersregels en fietsparcours inoefenen, gebruik van fluovesten bij schooluitstappen, project ‘dode hoek’ en ‘tolauto’, deelname aan de projecten ‘wel jong niet gek en ‘rijbewijs op school’. Maar naast de leerlingen stimuleert de school ook het personeel om meer te bewegen (o.a. promoten ‘Dwars door Mechelen’ en ‘Spartacus Run’) en de auto thuis te laten.