Directeur over de ouderraad

Op de website van GO! Ouders, spreekt Stefaan Croonen, onze directeur, over de ouderraad op onze school:

Op school hebben we een ouderraad waarin een achttal ouders zetelen. Aan hen hebben we onze visie en plan voorgelegd over het evalueren van onze leerlingen. Nog voor de start. Na een semester proefdraaien vroegen we aan de ouderraad hoe zij de nieuwe manier van evalueren hadden ervaren. Zo kwamen enkele belangrijke aandachtspunten naar boven.

Op de ouderraad raadplegen we ouders over verschillende thema’s: van evaluatie tot het afvalbeleid op school. Daar komen vaak heel nuttige ideeën uit voort. Ouders hebben een perspectief dat wij niet hebben. Die unieke kijk zorgt ervoor dat we beleidskeuzes kunnen bijsturen. Daarnaast geeft het ons de kans om toelichting te geven bij genomen beslissingen.

Momenteel beschikken we over een kleine kern van een achttal gemotiveerde ouders. Dat zouden er nog wat meer mogen zijn. Voorlopig brengt ook vooral de school agendapunten aan, waarop de ouders feedback geven. In de varia komen soms opmerkingen naar boven, maar hopelijk komen ouders in de toekomst ook zelf met agendapunten.

Lees het volledige stuk op de website van GO! Ouders.