Directeur aan het woord

IFBeste leerlingen,

Na overleg in de leerlingenraad, de ouderraad, de pedagogische raad en de milieucel hebben we met het schoolteam enkele beslissingen genomen rond het drank-gebeuren in onze school:

1. Na de paasvakantie zullen er geen kartonnen drankbekertjes meer zijn.

Daarvoor zijn enkele goede redenen:

  • deze bekertjes blijven helaas overal rondslingeren en zorgen dus voor ‘vervuiling’ van het schooldomein (met extra werk voor het onderhoudsteam als gevolg)
  • wegwerpbekertjes vergroten de afvalberg en zijn dus slecht voor het milieu
  • de bekertjes kosten de school handenvol geld, zowel voor de aankoop als voor de afvalophaling.

Herbruikbare plastic bekertjes zijn geen goed alternatief. We hebben er enkele jaren 300 aangekocht, en vandaag blijven er daar amper een twintigtal over. Ze worden dus door leerlingen massaal weggegooid of mee naar huis genomen.

Wie water wil drinken, zal dus na de paasvakantie zelf een beker of drinkbus moeten meebrengen. De milieucel heeft nog 10 drinkbussen in voorraad. De eerste 10 leerlingen die een Smartschool-berichtje sturen naar de voorzitter van de milieucel, mevrouw E. Peeters, zullen een drinkbus cadeau krijgen!

Tussen haakjes: fris, drinkbaar water is de hele dag verkrijgbaar in de polyvalente zaal via de SIP-well-automaat. En sedert kort kan je ook de hele dag heet water tappen om thee, soepjes of andere warme dranken te bereiden. De Vriendenkring investeerde immers -op vraag van de leerlingen- in een perculator.

2. We zullen het contract met de frisdranken-leverancier niet verlengen. Dat betekent dat er vanaf 1 september geen frisdrankenautomaat meer zal zijn in de polyvalente zaal.

Ook voor deze maatregel zijn goede redenen:

  • frisdrank is heel ongezond; het bevat veel meer suiker dan goed is voor een mens
  • als paramedische school moeten we gezonde voeding nog méér promoten dan andere scholen
  • en ook de lege flesjes van de frisdrankautomaten blijven helaas overal rondslingeren

Frisdrank meebrengen van thuis zal in eerste instantie niet verboden zijn, maar raden we toch sterk af. Zoals boven reeds gesteld is drinkbaar water permanent en gratis verkrijgbaar op school. Er is dus geen enkele reden om ongezonde frisdranken mee te brengen. Als je het toch doet, rekenen we erop dat je de school niet voor het verpakkingsafval laat opdraaien!

3. Op uitdrukkelijke vraag van de leerlingenraad zullen we op 1 september een broodjesautomaat in de PZ plaatsen. Deze automaat zal dagelijks gevuld worden met verse, gezonde broodjes.

De directeur