Onze Deontologische Code

We schrijven alleen de waarheid

We verkondigen geen halve waarheden of hele leugens. Een nieuwtje mag enkel in deze schoolkrant als je er zeker van bent dat het strookt met de werkelijkheid. Dat betekent dat je alle informatie checkt en -als het om een delicate kwestie gaat- dubbelcheckt. Is je bron wel betrouwbaar? Is hij/zij goed ingelicht of gaat het enkel om geruchten? Liever te lang aarzelen dan te snel iets publiceren, dat je dan achteraf moet rechtzetten.

We eerbiedigen de privacy

Een schoolkrant wordt gelezen door een select groepje van mensen die elkaar allemaal (min of meer persoonlijk) kennen. Dat maakt het extra noodzakelijk om respect aan de dag te leggen voor het privé-leven van iedereen die in deze schoolkrant aan bod komt. Een privé-nieuwtje -bijvoorbeeld een huwelijk of een zwangerschap- meld je pas als je daarvoor eerst de toestemming hebt gevraagd van de betrokkene (en dat kan zowel een leerling als een leerkracht zijn).

We respecteren het pedagogisch project van onze school

Net als alle GO! scholen draagt Busleyden Atheneum | Campus Botaniek het respect voor iedere persoon, ongeacht zijn/haar geslacht, afkomst, ras, seksuele geaardheid of welke eigenschap dan ook, hoog in het vaandel. In onze schoolkrant kunnen dan ook nooit berichten verschijnen die getuigen van racisme, seksisme of een andere vorm van discriminatie. We bezondigen ons ook nooit aan laster, roddels of andere praktijken die de reputatie van mensen in het gedrang kunnen brengen.

We zijn kritisch, maar blijven altijd beleefd

Een redacteur van de schoolkrant mag, moet zelfs kritisch zijn. Het kan geen kwaad dat we af en toe een beetje stout uit de hoek komen, bedenkingen formuleren, dingen in vraag stellen… Maar dat doen we wel altijd op een respectvolle en beleefde manier, zonder mensen af te breken of te kwetsen. Een gezonde discussie is geen scheldpartij, maar steunt op redelijke argumenten en op respect voor de andere gesprekspartners en hun overtuiging.

We doen niet aan censuur

Zolang ze niet in strijd zijn met de eerder genoemde vuistregels (respect voor de privacy, geen discriminatie….), zijn alle teksten welkom in onze schoolkrant. We sluiten geen ideeën uit omdat ze toevallig niet in ons kraam passen. Iedereen mag in onze schoolkrant zijn/haar mening ventileren of ideeën naar voren brengen. Zelfs al stroken die niet met jouw persoonlijke opvattingen. We doen dus niet aan censuur. In het  Busleyden Atheneum | Campus Botaniek heerst absolute persvrijheid!

We eerbiedigen het schrijfwerk van onze medewerkers

Een goede eindredacteur ‘verbetert’ de tekst van een medewerker zonder hem te misvormen of te verminken. Je mag (moet) er de spellingsfouten en foute zinsconstructies uithalen, maar het is niet de bedoeling dat je teksten volledig herschrijft of herwerkt zodat het origineel helemaal onherkenbaar wordt. Kortom, we hebben respect voor het schrijfwerk van onze medewerkers. Wil je een tekst toch grondig herwerken, dan overleg je altijd eerst met de auteur in kwestie en laat je hem/haar de aangepaste versie lezen voor publicatie.

We laten ruimte voor anonimiteit

Als we een tekst publiceren, zetten we er bij voorkeur de naam van de auteur bij. De lezer weet immers graag wie wat geschreven heeft. Toch blijven tekstschrijvers soms liever anoniem. We respecteren die wens, tenzij de anonimiteit enkel gebruikt wordt om zonder persoonlijk risico halve waarheden of roddels de wereld in te sturen (zie boven).

We verzorgen ons taalgebruik

De schoolkrant is een soort visitekaartje van onze school en moet dus met zorg opgemaakt worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lay-out, maar evengoed voor het taalgebruik. Grove spellings- en grammaticale fouten horen niet thuis in deze schoolkrant. Die moet de eindredactie uit de originele teksten weren. Wanneer je als redacteur zelf twijfelt over de schrijfwijze van een woord, de vervoeging van een werkwoord (d, t of dt?) of een zinsconstructie, raadpleeg dan een woordenboek of een persoon met voldoende taalvaardigheid om je een handje te helpen.