De STERKste leerlingen 2014-2015

In onze school hechten we niet alleen belang aan kennis en vaardigheden, maar ook aan attitudes. Van onze leerlingen mag men immers verwachten dat ze de juiste ingesteldheid (attitude) hebben om hun rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt met succes ter harte te kunnen nemen. De vijf schoolattitudes die we met het leerkrachten- en opvoedersteam het hele schooljaar hebben opgevolgd zijn: Stiptheid, Teamgerichtheid, Empathie, Respect en Kracht (of inzet en motivatie). Samen vormen ze het 5-letterwoord STERK.

De STERKste leerlingen, die zich op een bijzondere manier onderscheiden hebben in één van deze attitudes, werden op de proclamaties gehuldigd. Ze kregen een oorkonde en een souvenir.

Bovendien hebben we ook BIJZONDER STERKe leerlingen: dat zijn onze ambassadeurs (zie vorig artikel).

2015-06-29&30 VERDIENSTELIJKE LEERLINGEN (01)STERKste leerlingen 1e graad: Ines Khoya Hassani van 1Aa (stiptheid), Shania Vinamont van 1Bb (teamgerichtheid), Maite Gonzalez van 1Aa (empathie), Angel Moscovici van 2Ba (respect), Loranne Pistorius van 2Ab (kracht).

2015-06-29&30 VERDIENSTELIJKE LEERLINGEN (02)STERKste leerlingen 2e graad: Hind Synnave van 3STb (stiptheid), Caro Van Damme van 3VVc (teamgerichtheid), Luna Sips van 4VVb (empathie), Caro Tambuyser van 4VVb, (respect), Larisa Miscoci van 3STa (kracht).

2015-06-29&30 VERDIENSTELIJKE LEERLINGEN (03)STERKste leerlingen 5e jaar: Elise Dries van 5GWa (stiptheid), Tiana Doosche van 5ST (teamgerichtheid), Kelly Selleslaghs van 5OH (empathie), Dadda Oumarou van 5CH (respect), Céline Druez van 5CH (kracht).

2015-06-29&30 VERDIENSTELIJKE LEERLINGEN (04)STERKste leerlingen 6e jaar TSO en Se-n-Se: Kerim Vrancken van 6CH (stipt), Myriam Abied van 6GWa (teamgerichtheid), Maaike Van den Bossche van 6GWa (empathie), Lisa Massaer van 6GWa (respect), Liana Van Doren van 6FA (kracht).

2015-06-29&30 VERDIENSTELIJKE LEERLINGEN (05)STERKste leerlingen 6e en 7e jaar BSO: Katrien Van den Wouwer van 7KZb (stipt), Sadaf van 7OA (teamgerichtheid), Chloe Van der Veken van 6VZa (empathie), Giovanni Willems van 6VZa (respect), Marissa Tambuyser van 6VZa (kracht).