Categoriearchief: portret

Terugkommoment. Ivo Roggemans sprak en schreef. Over CLB en LW.

2 maart 2018, 10u10, BA-Campus Botaniek, Se-n-se ‘Leefgroepenwerking’, vak ‘Beroepsorganisatie’, lokaal B301, lesgeefster Nathalie Kempenaers én één gastspreker, die gezwind en in drie passen de derde verdieping haalt…

Het ontvangstcomité onder leiding van Annick opende zelfs de losstaande deur zonder code…

Korte kennismaking met een stagiaire en daarna, ’to the point’, nogmaals checken bij de ‘echte’ leerkracht wat er verwacht wordt van ‘de gast’.

Zich direct weer ’thuis’ voelen voor die klas en vaststellen dat de omgeving nog best herkenbaar is na bijna twee jaar afwezigheid.

Vanuit de school de vraag krijgen om een woordje te komen ‘placeren’ over het CLB. Dat een grote eer vinden en de twee lesuren zodanig trachten te vullen dat je er makkelijk een (hopelijk) boeiende voormiddag kunt van maken.

Nieuwigheden als M-decreet, A- en M-docs, ondersteuningsteams, maar ook ‘oudere’ en nog geldende ‘koek’ worden kort, maar duidelijk (genoeg?) uitgelegd aan dat jonge en nog steeds sympathieke, geïnteresseerde, geëngageerde ‘opvoedersvolkje-in-spé.’

CLB-domeinen, beroepsgeheim, leerstoornissen, verplichte CLB-begeleidingen, de CLB-spin, …

Een hele revue passeerde en vragen werden gesteld én beantwoord. Niet enkel door de ‘gast’, maar evengoed goed door klasgenoten die hun CLB-les goed hadden geleerd/onthouden.

Samen nog een ‘filmpje’ bekijken over het CLB, dat nog een oscarnominatie kreeg in de categorie ‘buiten categorie.’

De ‘klik’ met de klas die er zeker was vanuit de ‘gast’, maar die tot nu nog niet bevestigd werd vanuit de derde verdieping.

Het was weeral een enige, boeiende, fijne, ‘warme’ ervaring met de jeugd-van-tegenwoordig!

De gastsprekers die ikzelf gedurende jaren de klasvloer liet betreden met ‘interessante thema’s’, vervang ik nu zelf door, … mezelf.

Stilletjes hoop ik op een remake/herhaling volgend schooljaar. Als FC De Kampioenen dat kunnen/mogen, waarom dan iemand uit het CLB niet?

Bedankt school!

Succes, studenten LW met jullie examens! Hopelijk kunnen jullie de informatie die jullie op verschillende manieren en interactieve werkvormen kregen die dag, nuttig gebruiken.

Tot volgend schooljaar?

Ivo Roggemans, gastspreker
ex-leerkracht ‘beroepsorganisatie’ 7LW/Se-n-se LW

6OH gaat werken voor een ander

19 oktober is Youca Action Day (het vroegere Zuiddag). Op die dag werken leerlingen in een door henzelf gekozen bedrijf. En onze 6 OH doet mee. Zo doen ze ontzettend veel ervaring op. Maar ze steunen meteen ook een goed doel en werken zo mee aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Over heel Vlaanderen stellen werkgevers jobs ter beschikking. Hierop kunnen leerlingen solliciteren. Of ze overtuigen een werkgever dien nog niet meedoet om hen voor een dag aan te nemen.

Elke leerling verdient die dag 50 €, die onmiddellijk door de werkgever wordt doorgestort naar YOUCA.

De opbrengst gaat naar:

  • het zuiden: trainingen en workshops voor jongeren in El Salvador.
  • het noorden: 7 organisaties die met jongeren werken in België.

De STERKste leerlingen en leerkrachten 2016-2017

In onze school hechten we niet alleen belang aan kennis en vaardigheden, maar ook aan attitudes. Van onze leerlingen mag men immers verwachten dat ze de juiste ingesteldheid (attitude) hebben om hun rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt met succes ter harte te kunnen nemen. De vijf schoolattitudes die we met het leerkrachten- en opvoedersteam het hele schooljaar hebben opgevolgd zijn: Stiptheid, Teamgerichtheid, Empathie, Respect en Kracht (of inzet en motivatie). Samen vormen ze het 5-letterwoord STERK.

De STERKste leerlingen, die zich op een bijzondere manier onderscheiden hebben in één van deze attitudes, werden op de proclamaties gehuldigd. Lees hier de lovende commentaren van de jury. Voor de eerste keer werden ook 5 leerkrachten verkozen (een initiatief van de Vriendenkring).

De Erasmushogeschool Brussel schonk bioscooptickets (en een zonnebril) aan de STERKste leerlingen van het 6e en 7e jaar en Se-n-Se.

1e graad: Stiptheid: Amber Van Mol (1Bb), Teamgerichtheid: Lien Knops (2Ab), Empathie: Briek Verbergt (1Bb), Respect: Bilal Amakran(2Bb), Respect: Julie Martin (1Ab), Kracht: Semya Bougrine (1Ab). Lees ook het juryverslag.

2e graad: Kracht: Shania Vinamont (3VVc). Respect: Alexander De Ridder (4TW), Stiptheid: Victor Opdorp (4STa), Empathie: Harte Vermeire (4STa), Teamgerichtheid: Gene Van Noyen (3VVb, niet op foto). Lees ook het juryverslag.

5e jaar: Stiptheid: Anissa Baaouch (5CH), Teamgerichtheid: Yana Henderickx (5GWa), Empathie: Mikhaela Leanovich (5FA), Respect: Marie Vissers (5GWa), Kracht: Ghislaine Ouchen (5GWa). Lees ook het juryverslag.

6TSO & Se-n-Se: Teamgerichtheid: Bert Frans (6ST), Empathie: Femke De Boeck (7LW), Respect: Jolien Van Humbeeck (6FA), Kracht: Zaina Waleed (6CH), Stiptheid: Veerle De Clerq (7APa). Lees ook het juryverslag.

6-7BSO: Stiptheid: Ying Ye (7OA), Teamgerichtheid: Thomas Panken (6VZa), Empathie: Melissa De Ley (7KZa), Respect: Silke Dekimpe (6VZb), Kracht: Maité De Vlieger (7KZa). Lees ook het juryverslag.

Leerkrachten: Stiptheid: Els Van Vooren, Teamgerichtheid: Juanita Joly, Empathie: Danielle Debrae, Respect: Klaartje Volders, Kracht: Els Van der Jeught.

Onze ambassadeurs van het GO! 2016-2017

Elk jaar kiezen we enkele laatstejaarsleerlingen die het actief burgerschap het sterkst belichamen door de kernwaarden van het pedagogisch project van het GO! op de meest zichtbare wijze uit te dragen, namelijk: respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid. Die eer is dit jaar weggelegd voor Morena Lauwers (7TBb), Caro Tambuyzer (6VZb) en Joni De Leus (6GWb). Ze werden gehuldigd op de avondproclamaties en kregen (van het GO!) een geschenk. We sturen hen de wereld in als ambassadeur van het GO! Lees HIER de lovende commentaren van de jury.

Morena Lauwers (7TBb), Caro Tambuyzer (6VZb), Joni De Leus (6GWb). Lees ook het juryverslag.

Afzwaaiende leerkrachten

Naar jaarlijkse gewoonte worden de personeelsleden die op pensioen gaan, gehuldigd. Deze keer was het de eer aan Rita Meel van HBO5, campus Jette.

Rita Meel

Ook enkele andere personeelsleden werden in de schijnwerpers gezet omdat ze ons verlaten, nl. Els Van Vooren, Karoline Peeters en Nele Jennis.

Els Van Vooren (van links naar rechts de derde)

Karoline Peeters (rechts)

Nele Jennis

7TBa stelt zich voor (met een video)

Intussen zijn we al bijna aan het einde van het tweede trimester beland. De klasgroep heeft zich gevormd en heeft een bepaalde eigenheid gecreëerd. Tijdens het klasuur gingen de leerlingen van 7TBa alvast aan de slag om hun klas op een ludieke manier voor te stellen. Een leuke bende! Wij hopen binnenkort nog meer inzendingen te ontvangen, zodat we alle klasgroepen eens ‘anders dan anders’ leren kennen.

Bijdrage van Kelly Schippers