Categorie archief: bij de les

Update van #7KZ via Instagram

SOHO!-dag workshop RealCare Baby. Baby Simon kijkt mee, samen met baby Noor en Wolf. Kennismaking met de werking en het doel van onze geprogrammeerde babypoppen! #realcarebaby ⬇︎

Vaste prik is de SOHO!-dag – Stimuleer Ondernemend Hoger Onderwijs. Een ondernemende dag vol inspirerende workshops en lespraktijk voor en door leerlingen. De klassen 6 Verzorging en 6 Organisatiehulp op bezoek in onze vernieuwde richting Kinderzorg! ⬇︎

Op werkbezoek in de kleuterschool BSGO De Spreeuwen. De studenten maken een activiteiten- en materialenkoffer op maat van hun doelgroep als afstudeerproject (GIP) – De directie en de kleuterjuffen Marjan (P1), Sarah (1Kb), Audrey (2Ka), Chris (2Kb) en Melissa (3Kc) stellen hun medewerking en klas ter beschikking aan onze leerlingen! ⬇︎

Luchtkwaliteit in fysicalabo acceptabel

De luchtkwaliteit in het fysicalabo is acceptabel. Tenminste als we op de concentratie CO2 in de lucht afgaan. Dat hebben we vastgesteld na 4 weken meten.

CO2 is een gas dat we uitademen en de concentratie CO2 in de lucht is een indicatie voor de luchtkwaliteit in een kamer. Hoge concentraties CO2 in een ruimte krijg je snel als je veel mensen samenbrengt in een kamer die slecht verlucht is.

In het fysicalabo hebben we 4 weken lang, van maandag tot vrijdag, bij het begin en bij het einde van een lesuur, de concentratie CO2 in de lucht gemeten. Uit onze metingen blijkt dat de concentratie CO2 in de klas nooit onder 500 ppm daalde en nooit boven 2000 ppm uitsteeg. Meestal lagen de waarden tussen 1000 en 1500 ppm. Niet onverwacht maar toch al aan de hoge kant.

Concentraties CO2 tot 1000 ppm worden beschouwd als normaal.
Concentraties CO2 van 1000 ppm tot 2000 ppm leiden al tot sufheid en een statistisch significante vermindering van de prestatie.

Het blijkt bijna onmogelijk om in de winter de concentratie CO2 in de klas onder 1000 ppm te houden. Zelfs in een groot lokaal met een kleine groep leerlingen én met het raam een beetje open. In mei gaan we nog eens een steekproef doen op momenten dat het raam vierkant open staat. Tenminste als het verkeer niet zoveel lawaai maakt dat geconcentreerd werken onmogelijk is.

Met dank aan: Dirk Ploegaerts, Kevin Somers, Frederik Vandenberghe, Anke Wuyts en alle leerlingen die de leerkrachten er netjes op wezen dat het “weer tijd is voor een meting”.

紙芝居

De leerlingen van 7 Kinderzorg (7KZ) leerden kamishibai (Japans verteltheater, 紙芝居) kennen en proberen het een eerste keer uit.

(En laat iemand ons weten of die rare tekens in de titel wel degelijk over Japans verteltheater gaan? Want de collega van de bakker zijn vrouw heeft een tattoo laten zetten met Chinese tekens en …)

7OA op stage in de sneeuw

7OA vertrok daarstraks met de nachttrein naar Zinal in Zwitserland. Volgende week donderdag komen ze met de nachtbus terug.

Dat wordt dus een leerrijke, heerlijke stage met heel veel sneeuwpret. Inderdaad, een stage. Ze logeren en werken een week in hotel Les Diablons waar ze alle logistieke taken zullen uitvoeren. En ze gaan er o.a.ook zorgen voor kinderen van het 6de leerjaar die op sneeuwklassen zijn.

Pleidooi voor kunst | 6TSO

In het kader van het vak Geschiedenis gingen de leerlingen van 6TSO op jaarlijkse uitstap naar Brussel. In de namiddag maakten de leerlingen in groepjes een democratische wandeling in het hartje van politiek Brussel. In de voormiddag stond een rondleiding door de expo Beyond Klimt. New horizons in Central Europe (1914-1938) in de BOZAR op het programma.

Onder de deskundige begeleiding van enthousiaste gidsen leerden de leerlingen kijken naar kunst. Zo kregen ze de opdracht om te focussen op één kunstwerk en vervolgens hierover een kritisch artikel te schrijven.

Farrah (6FA) was vooral onder de indruk van het schilderij Karpathenwacht van Hans Schramm. Hieronder een passage uit haar verslag, waarin ze nadenkt over het belang van kunst in een wereld van sociale media.

(…) Ook de links met hedendaagse problemen maakt het schilderij “modern en actueel”. Ook nu is er onderdrukking, angst, onzekerheid. Uit wanhoop kijken ook nu veel mensen naar de grond. Hun hoop ligt in de hoop de handen van de grote leiders. Maar weinig burgers vinden de moed om hun stem te laten horen. In onze maatschappij zien we heel veel beelden door ons extreem gebruik van sociale media. Door zoveel verschillende beelden te zien, slagen we bijna niets meer deftig op in ons geheugen. Daarom denk ik dat het juist goed zou zijn moesten er meer schilderijen zijn: bijvoorbeeld op school, in de inkomhal van een treinstation, in een restaurant,… Doordat we op die manier een beeld langer zouden zien dan die enkele seconden die voorbij vliegen op onze telefoon. We zouden ons meer vragen stellen over wat we zien en nadenken over de indruk die het achterlaat. Is het echt gebeurd? Is het geschilderd om extreme politieke ideeën aan te moedigen? Hierdoor leren we vooral kritisch denken over onszelf en de ander. Misschien leren we hierdoor die vragen ook eens stellen bij sociale media. Is deze persoon echt gelukkig met het product dat hij promoot? Is deze persoon echt zo gelukkig als hij eruit op de foto? Daarom denk ik dat kunst zeker een belangrijke plaats moet krijgen in de samenleving. Met mijn bezoek aan de tentoonstelling Beyond Klimt en dit schrijven ben ik alvast op zoek gegaan naar mijn eigen visie over kunst.

Je kan de expo Beyond Klimt. New horizons in Central Europe (1914-1938) nog tot 20 januari zelf bezoeken.