Categoriearchief: ouderraad

Dankjewel, ouders #ouderraad

Dankjewel, ouders. Want dit jaar is onze ouderraad meer dan 2 keer zo groot als alle vorige jaren. En dat is belangrijk voor ons. Want al loopt onze communicatie met de ouders best goed, beter kan altijd.

Onze ouderraad leert ons bijvoorbeeld dat ouders graag een nieuwsbrief zouden krijgen. Die is er al (we lieten het aan alle ouders via Smartschool nog eens weten) maar we gaan ook nadenken over hoe we die kunnen verbeteren.

En over Smartschool gesproken, dat platform blijft, naast klassieke briefwisseling en persoonlijk contact, onze voornaamste bron van informatie voor ouders over hun kind. De ouderraad vond ons nieuwe Smartschool-café, waarin we ouders helpen de Smartschool-app te installeren, daarom een prima initiatief.

De ouderraad is nu al een spreekbuis voor ouders maar wil zich op termijn ook profileren als aanspreekpunt. Wie dat wil kan onze ouderraad contacteren via [email protected]

[wpfilebase tag=”file” id=562 /]

Warm welkom op school, ouders!

Nu donderdagavond, 26 oktober van 18.30 tot 20.30 hebben we ons eerste oudercontact. En op vraag van onze ouderraad wordt het oudercontact een echt ontmoetingsmoment. In de grote zaal kunnen ouders een sapje of een kopje thee of koffie drinken. Ook alle leerkrachten passeren er voor een informele babbel.

Vóór het volgende oudercontact (op 21 december vanaf 16.30) zullen ouders in een kookles samen met de leerlingen koekjes bakken. Die eten we diezelfde dag op tijdens onze Warme Wintermarkt. Zo kunnen ouders die naar school komen zich meteen ook een stukje thuis voelen. En we denken er aan om bepaalde richtingen of projecten in de kijker te zetten. De meerdaagse van de vierdejaars bijvoorbeeld. Of ons Ghanaproject.

Directeur over de ouderraad

Op de website van GO! Ouders, spreekt Stefaan Croonen, onze directeur, over de ouderraad op onze school:

Op school hebben we een ouderraad waarin een achttal ouders zetelen. Aan hen hebben we onze visie en plan voorgelegd over het evalueren van onze leerlingen. Nog voor de start. Na een semester proefdraaien vroegen we aan de ouderraad hoe zij de nieuwe manier van evalueren hadden ervaren. Zo kwamen enkele belangrijke aandachtspunten naar boven.

Op de ouderraad raadplegen we ouders over verschillende thema’s: van evaluatie tot het afvalbeleid op school. Daar komen vaak heel nuttige ideeën uit voort. Ouders hebben een perspectief dat wij niet hebben. Die unieke kijk zorgt ervoor dat we beleidskeuzes kunnen bijsturen. Daarnaast geeft het ons de kans om toelichting te geven bij genomen beslissingen.

Momenteel beschikken we over een kleine kern van een achttal gemotiveerde ouders. Dat zouden er nog wat meer mogen zijn. Voorlopig brengt ook vooral de school agendapunten aan, waarop de ouders feedback geven. In de varia komen soms opmerkingen naar boven, maar hopelijk komen ouders in de toekomst ook zelf met agendapunten.

Lees het volledige stuk op de website van GO! Ouders.

Ouderraad neemt evaluatiebeleid onder de loep

Deze maand besprak onze ouderraad het nieuwe evaluatiebeleid op onze school. We vroegen de ouders of ze een verschil merken met de vroegere evaluatiepraktijk. En of ze dit verschil als positief ervaren.

Ons nieuwe evalutiebeleid is blijkbaar een trendbreuk met het verleden. Zo merken ze een groot verschil in de MANIER WAAROP leerkrachten zoon of dochter evalueren. De ouders zien dat hun kinderen veel meer dan vroeger worden geëvalueerd via allerhande opdrachten. Vroeger was dat bijna uitsluitend met toetsen. Het huiswerk is door al die opdrachten wél behoorlijk toegenomen.

Maar … de ouders uit de ouderraad zeggen ook dat hun kinderen méér dan vroeger gemotiveerd zijn om hun punten via deze taken op te krikken én dat ze hierdoor betere resultaten behalen. Bovendien hebben de leerkrachten opvallend meer aandacht voor remediëring.

Kortom, de ouders ervaren de veranderingen in de evaluatiepraktijk als positief. Ze spreken ook hun waardering uit voor het feit dat het leerkrachtenteam zijn manier van werken (in het belang van hun kinderen) kritisch onder de loep neemt en nieuwe dingen uitprobeert.

Onze ouderraad heeft ook kritische bemerkingen. Zo stellen ouders vast dat de opdrachten niet altijd even goed gespreid zijn, waardoor de werklast voor hun kinderen soms te zwaar wordt. Vier presentaties voorbereiden tijdens één weekend is echt wel te veel. En in de week vóór de examens worden nog te veel opdrachten en toetsen gepland. Daardoor komt de voorbereiding van de examens in het gedrang. Ouders vinden ook dat er weinig (grote) herhalingstoetsen worden gegeven. Ze vragen zich af of hun kinderen soms ook grotere leerstofgehelen moeten verwerken.