Binnenstad wordt fietszone

Vanaf november wordt de volledige Mechelse binnenstad één aaneengesloten fietszone. Alle straten in het centrum worden zo fietsstraten waarin het verboden is om fietsers in te halen.

Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven. Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen. Fietsers gebruiken dus de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan. In een eenrichtingsstraat gebruiken ze dus de volledige breedte van de rijbaan. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan. Fietsers mogen auto’s wél links inhalen. Als auto’s stilstaan mogen ze ook rechts voorbij rijden.