A travers Malines 2018

A travers Malines, een jaarlijkse zoektocht, ging bij 6VZa door in de eerste lesweek. Die hadden dit jaar de schoolbanken nog niet veel gezien. Het was een leuke manier om de overgang van vakantie- naar schoolregime te verzachten. 6VZb ging in oktober op stap. Het voornaamste doel was Frans functioneel inzetten. Opdrachten en antwoorden werden dan ook in het Frans geformuleerd.

Houden leerlingen rekening met de gemaakte afspraken en de mening van anderen? Hoe werken ze samen ? Hoe zit het met de zelfredzaamheid als ze moeilijkheden tegenkomen? Samenwerken en goed plannen was belangrijk om de opdrachten binnen de gevraagde tijdslimiet af te werken. De leerlingen mochten wel beroep doen op hulplijnen: internet en het bureau van toerisme bijvoorbeeld. Uitzonderlijk mochten de leerlingen hun GSM gebruiken om gevraagde momenten in beeld vast te leggen.

We weten dat leerlingen heel handig zijn als het aankomt op sociale media. Informatie opzoeken via dezelfde weg bleek, voor een aantal leerlingen, al een pak moeilijker. Het was een positieve ervaring om met beide groepen de zoektocht te doen.

En wat als de leerlingen alles tot een goed einde brengen? Dan mag er iets gedronken worden.