Maandelijks archief: maart 2021

Volgend jaar nieuw bij Campus Botaniek: ZORG & WELZIJN

Vanaf september 2021 hebben we bij Campus Botaniek de nieuwe studierichting ZORG & WELZIJN (A).

Zorg & Welzijn is een BEROEPSOPLEIDING voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in het OMGAAN MET EN ZORGEN VOOR MENSEN.

Het is een studierichting met VEEL PRAKTIJK EN WEINIG THEORIE uit het STUDIEDOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN. We bereiden je voor op een toekomstige job in de zorgsector. Via BRUG7, ons brugjaar, kan je je later nog bijscholen om te gaan verder studeren.

Meer weten? ➜ BAbotaniek.be/Z&W

Volgend jaar nieuw bij Campus Botaniek: MAATSCHAPPIJ- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN

Vanaf september 2021 hebben we bij Campus Botaniek de nieuwe studierichting MAATSCHAPPIJ- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D).

Maatschappij- & Welzijnswetenschappen is een TECHNISCHE OPLEIDING voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in het OMGAAN MET EN ZORGEN VOOR MENSEN.

Het is een studierichting ZONDER PRAKTIJKLESSEN EN MET VEEL THEORIE uit het STUDIEDOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN. Na het 6e jaar ga je verder studeren want wij bereiden je voor op een opleiding tot professionele bachelor (aan de hogeschool) en op een academische opleiding (aan de universiteit). Je leert er vooral abstracte en theoretische leerinhouden verwerken. De basisvorming is vergelijkbaar met die in ASO-richtingen.

Meer weten? ➜ BAbotaniek.be/M&WW

Volgend jaar nieuw bij Campus Botaniek: MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Vanaf september 2021 hebben we bij Campus Botaniek de nieuwe studierichting MAATSCHAPPIJ & WELZIJN (DA).

Maatschappij & Welzijn is een TECHNISCHE OPLEIDING voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in het OMGAAN MET EN ZORGEN VOOR MENSEN.

Het is een studierichting met PRAKTIJK EN THEORIE uit het STUDIEDOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN. In deze opleiding bereiden we je voor op een toekomstige job en op een opleiding tot professionele bachelor. Deze opleiding is minder abstract-theoretisch dan een doorstroomrichting. De klemtoon ligt meer op de toepassing van wetenschappelijke inzichten, zoals bijvoorbeeld toegepaste psychologie.

Meer weten? ➜ BAbotaniek.be/M&W

Volgend jaar nieuw bij Campus Botaniek: BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN

Vanaf september 2021 hebben we bij Campus Botaniek de nieuwe studierichting BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN (D).

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een TECHNISCHE OPLEIDING voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in WETENSCHAP EN TECHNIEK.

Het is een studierichting met VEEL THEORIE uit het STUDIEDOMEIN STEM. Na het 6e jaar ga je verder studeren want wij bereiden je voor op een opleiding tot professionele bachelor (aan de hogeschool) en op een academische opleiding (aan de universiteit). Je leert er vooral abstracte en theoretische leerinhouden verwerken. De basisvorming is vergelijkbaar met die in ASO-richtingen.

Meer weten? ➜ BAbotaniek.be/BioTW

Volgend jaar nieuw bij Campus Botaniek: BIOTECHNIEKEN

Vanaf september 2021 hebben we bij Campus Botaniek de nieuwe studierichting BIOTECHNIEKEN (DA).

Biotechnieken is een TECHNISCHE OPLEIDING voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in WETENSCHAP EN TECHNIEK.

Het is een studierichting met VEEL LABOPRAKTIJK EN THEORIE uit het STUDIEDOMEIN STEM. In deze opleiding bereiden we je voor op een toekomstige job en op een opleiding tot professionele bachelor. Deze opleiding is minder abstract-theoretisch dan een doorstroomrichting. De klemtoon ligt meer op de toepassing van wetenschappelijke inzichten, zoals bijvoorbeeld labowerk biologie en (bio)chemie.

Meer weten? ➜ BAbotaniek.be/BioTech

We blijven dé school voor zorg & wetenschap

Vanaf september 2021 hebben we bij Campus Botaniek 5 nieuwe studierichtingen in het 3e jaar. Dat komt door de onderwijshervorming die 2 jaar geleden startte in het 1e jaar van het middelbaar onderwijs.

Met de volgende nieuwe opleidingen blijven we dé school voor zorg & wetenschap:

Meer weten over onze opleidingen? ➜ BAbotaniek.be/opleidingen