Maandelijks archief: oktober 2018

Propere handen

De leerlingen van 2A weten nu wat propere handen zijn. Tijdens de les gezinstechnieken hebben ze gewerkt rond ‘hygiënisch handelen’. Met een praktische toepassing bij het hoofdstuk ‘persoonlijke lichaamshygiëne’ hebben ze geleerd en getest wat propere handen zijn. Dat deden ze met UV licht.

Campus Botaniek: paraat voor het klimaat

Heb jij ook zo genoten van die ‘hete’ zomer? En van de warme nazomer? Terecht! Maar misschien zijn die hoge temperaturen toch ook iets om ons zorgen over te maken.

Zowat alle wetenschappers zijn het erover eens dat de aarde in snel tempo opwarmt. En zelfs Donald Trump begint nattigheid te voelen. Stijging van de zeespiegel, overstromingen, stormen en orkanen. Maar ook periodes van grote droogte en hittegolven. Ze zijn niet weg te branden uit het nieuws. Zonder doortastende maatregelen dreigt onze aarde onleefbaar te worden. Als we het klimaat willen redden, moet de CO2-uitstoot dringend naar beneden!

Als school willen we ons steentje bijdragen. Door de stookketels van onze centrale verwarming te vernieuwen, bijvoorbeeld. Of door de verlichting in alle klaslokalen te vervangen door energiezuinige lampen.

Maar dat kost natuurlijk geld. Veel geld! Gelukkig kunnen we rekenen op financiële steun van de stad Mechelen. Die geeft een aardige som geld aan twee scholen die hun best doen voor het klimaat. In ruil verwacht de stad dat iedere schoolgebruiker een bijdrage levert: de leerkrachten, de leerlingen, de ouders, de stage-instellingen, onze leveranciers…

Wat kunnen jullie doen? Enthousiast meewerken aan alle klimaatacties op school, zoals de Dikke Truiendag. Wat kunnen ouders doen? Een klein bedrag uitlenen aan de school. Met het geld dat we uitsparen op onze energiefactuur, betalen we nadien alles netjes terug. Je hoort er binnenkort meer over.

Infoavond over verder studeren – voor leerlingen & ouders

Start to Study is een initiatief om jongeren te helpen bij hun zoektocht naar een opleiding in het hoger onderwijs. Start to Study richt zich vooral op 5e en 6e jaars met een migratieachtergrond en uit andere kansengroepen.

INFOAVOND over VERDER STUDEREN
– voor leerlingen en ouders –

Jeugdhuis ROJM

maandag 5 november | 18.30

Op de informatieavond krijg uitleg over heel veel aspecten van verder studeren: master, studiegeld, leerkrediet, slaagkansen, opleidingsonderdelen, manama, studiepunten, …

VOORAF INSCHRIJVEN = VERPLICHT

A travers Malines 2018

A travers Malines, een jaarlijkse zoektocht, ging bij 6VZa door in de eerste lesweek. Die hadden dit jaar de schoolbanken nog niet veel gezien. Het was een leuke manier om de overgang van vakantie- naar schoolregime te verzachten. 6VZb ging in oktober op stap. Het voornaamste doel was Frans functioneel inzetten. Opdrachten en antwoorden werden dan ook in het Frans geformuleerd.

Houden leerlingen rekening met de gemaakte afspraken en de mening van anderen? Hoe werken ze samen ? Hoe zit het met de zelfredzaamheid als ze moeilijkheden tegenkomen? Samenwerken en goed plannen was belangrijk om de opdrachten binnen de gevraagde tijdslimiet af te werken. De leerlingen mochten wel beroep doen op hulplijnen: internet en het bureau van toerisme bijvoorbeeld. Uitzonderlijk mochten de leerlingen hun GSM gebruiken om gevraagde momenten in beeld vast te leggen.

We weten dat leerlingen heel handig zijn als het aankomt op sociale media. Informatie opzoeken via dezelfde weg bleek, voor een aantal leerlingen, al een pak moeilijker. Het was een positieve ervaring om met beide groepen de zoektocht te doen.

En wat als de leerlingen alles tot een goed einde brengen? Dan mag er iets gedronken worden.