Maandelijks archief: september 2018

Curieuzeneuzen ➜ Resultaten

Vorig schooljaar was onze school een van de meetpunten van Curieuzeneuzen. Vandaag werden de resultaten gepubliceerd. Al bij al blijkt het nogal mee te vallen met de luchtkwaliteit aan onze school. Aan de jeugdherberg, 150 meter noordwaarts op de Zandpoortvest, is die veel slechter. Aan het Raghenoplein, 150 meter zuidwaarts, wordt de Europese norm van 40 μg/m3 NO2 flink overschreden en beschrijven de onderzoekers de luchtkwaliteit als uiterst slecht.

Bekijk hier de resultatenkaart.

Project X. Jongerenparticipatie met Tumult!

‘Project X’ is het jongerenparticipatie project van Tumult! Project X wil zoveel mogelijk jongeren samenbrengen om te kijken welke thema’s, bezorgdheden, ideeën of frustraties er leven. Op basis van deze gemeenschappelijke thema’s zetten ze trajecten op waarin jongeren samen aan de slag gaan om een positieve impact na te streven. Centraal in deze trajecten staan de wensen en ideeën van die jongeren.

Op zaterdag 6 oktober organiseert Tumult! een Kick-Off. Ze hopen zoveel mogelijk jongeren te verzamelen en samen zicht te krijgen op wat er leeft in de groep. Deze kick-off is de basis voor de verschillende trajecten. De onderwerpen van die trajecten (en hoeveel geld ze er tegenaan smijten) beslissen de jongeren volledig zelf tijdens de kick-off.

Blokstages voor 5 & 6 BSO

We organiseren vanaf dit jaar de stages in onze BSO-richtingen anders. Vroeger gingen leerlingen elke maand een week op stage. Nu gaan ze blokstages van telkens drie weken doen.

Met deze verandering komt onze school tegemoet aan een vraag van het werkveld. Leerlingen hebben nu meer tijd om zich in te werken op een stageplaats en om aan hun werkpunten te sleutelen. En de stagementoren en stagebegeleiders krijgen zo meer tijd om de leerlingen te observeren, te remediëren en te evalueren.

Naar het buitenland via een uitwisselingsprogramma

Geïnteresseerd in andere talen, culturen of religies? Wil je jouw studiekeuze nog even uitstellen tot je weet wat je wil? Of droomde je altijd al van studeren in de VS, Scandinavië, Azië of een andere bestemming? Wil je een creatief taalkamp doen in de UK of aan een maatschappelijk project meewerken? Er zijn ook verschillende programma’s specifiek voor studenten uit technische richtingen.

Op 2 oktober tijdens de middagpauze komt een medewerker van het AFS-uitwisselingsprogramma er je alles over vertellen.

Meer info bij AFS Vlaanderen

Wij blijven (ver)bouwen

De turnzaal op de Zandpoortvest wordt volledig gerenoveerd. We pakken zowel de kleedkamers als de zaal aan. Dat wordt even wat ongemak maar onze leerlingen krijgen er véél sportcomfort voor terug.

Ook nog dit schooljaar start de verbouwing van een verdieping van het voormalige internaat. Dat is het gebouw waar nu al onze HBO5 en het CLB huizen. Er komen nieuwe leslokalen voor 7de jaars. Met wat geluk is alles klaar tegen september volgend schooljaar. Dan kunnen we in ons hoofdgebouw meer plaats maken voor alle andere leerjaren.

Oh ja. De leerkrachten worden binnenkort al verwend. In de hal van het A-blok, aan de leraarskamer komt een nieuwe zithoek.

Aan de galg met die doemdenkers!

Je werkt je uit de naad om je leerlingen deftig onderwijs te verschaffen. Je beweegt hemel en aarde om ouders (figuurlijk) bij de les te houden. En als je dan eindelijk in je zetel ploft om wat nieuws mee te pikken, zijn ze er weer: de doemdenkers die luidkeels verkondigen dat ons onderwijs naar de haaien is. En dat het vroeger beter was. Of dat die leraren maar eens wat anders moeten gaan doen dan vakantie nemen.

Dankjewel dus, Mark Coenen, hoe je vorig weekend in De Morgen tegengewicht bood.

Ik mailde meteen naar de redactie van De Morgen om toestemming te vragen het stukje over te nemen in onze schoolkrant. Tot nu toe niets van vernomen. Dus publiceren we maar zónder hun expliciete toestemming. Zwijgen is toestemmen en we kunnen niet blijven wachten.

Lees verder Aan de galg met die doemdenkers!