Maandelijks archief: februari 2017

Ge zijt van Mechelen als ge … ❤️ Campus Botaniek (van horen zeggen)

Gevonden op [genericon icon=facebook color=#3b5998] Facebook. Een ouder zoekt een school voor haar kind. Ze vraagt in een FB-groep hoe het zit met onze school. In de reacties krijgen we supertoffe commentaar.

En maar goed dat die commentaren zo positief zijn. Deze week vertelden 700 leerlingen van Busleyden Atheneum ons hoe ze de school voor het eerst leerden kennen. Een heel grote meerderheid geeft aan dat het “van horen zeggen” was. Vertel het dus rustig verder.

Wie wordt prins(es) carnaval?

Vrijdag mogen alle leerlingen verkleed naar school komen. Wie volgens de jury het best verkleed is, wint een cinematicket, geschonken door paramini (onze leerlingenraad). Naar jaarlijkse traditie zal ook mevrouw Sterckx op en top carnavalesk zijn… zij is dan ook deel van de jury, samen met drie paramini’s.

Afspraak om 12u05 in het OLC voor een foto en een keuring door koningin carnaval (mevrouw Sterckx) en de rest van de jury.

Trouwens, deze week zijn ook onze laatstejaars van 6 TSO dagelijks verkleed, telkens in een ander thema. Niet voor carnaval, wel om hun laatste 100 dagen van het secundair onderwijs te vieren. Vrijdag mogen ze op plezieruitstap, maar eerst zorgen ze voor een ‘warm onthaal’ aan de schoolingang. Ook hun foto’s komen weldra op de patat.

Gratis naar de film met je soda attest

Heb je van ons vorig jaar een SODA-attest gekregen? Dan kan je op maandag 27 februari om 18:00 gratis naar ‘My First Highway’ gaan kijken in bioscoop Sphinx in Gent. En je krijgt er nog een verrassing bovenop.

Inschrijven verplicht ➜ LOG IN op de SODA-website en klik door naar events.

Toekomstige events worden gepost op de Facebookpagina SodaUpstream.

Onze STERKe leerlingen (Stipt, Teamgericht, Empathisch, Respectvol & Krachtig) zijn meteen ook SODA (staat voor: Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude). Die krijgen op het eind van het schooljaar een SODA-attest dat ze kunnen voorleggen aan hun werkgever.

#SamenTegenPesten ♥︎ Wij doen mee!

De Vlaamse Week Tegen Pesten. Op onze school doen wij mee. Dit is de campagnetekst 2017.

VLAAMSE WEEK KIES KLEUR TEGEN PESTEN

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elk jaar worden meer dan 30.000 kinderen en jongeren ernstig gepest. Pesten is schadelijk, kwetsend en laat een leven lang sporen na. Daarom willen we ook dit jaar tijdens de 16de Vlaamse Week Kies Kleur tegen Pesten graag de aandacht vestigen op dit probleem. We roepen op om actie te ondernemen, het zwijgen te doorbreken en samen voluit te gaan voor een samenleving waarin elk kind of elke jongere zijn plaats heeft. We willen een spiegel voorhouden en telkens de vraag stellen: wat kunnen jullie samen doen om er voor te zorgen dat pesten minder kans maakt, sneller en beter wordt gemeld en sneller en beter wordt afgeblokt of opgevangen.

Laten we er daarom in de eerste plaats vooral zo veel mogelijk voor zorgen dat pesten geen kans krijgt. Al wat ons anders maakt, is net hetgeen dat ons ook verbindt. Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omgeving met een positieve sfeer en een gevoel van verbondenheid, is dan ook werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans krijgt om te groeien. In een tolerante en open omgeving waar iedereen meetelt, zichzelf kan zijn, zijn ding kan zeggen en doen, en waar samenhorigheid heerst, krijgt pesten immers geen kans om te groeien.

Maar wat als pesten zich dan toch voordoet? Wat is dan de beste oplossing? Ook hier zit dan de kracht in samen. Samen met je groep, maar ook als ouders samen met de begeleiders van je kind, of samen als schoolteam. Samen wordt je een onderdeel van de oplossing. Want met losstaande en eenmalige acties komen we er niet. Als we niet samenwerken, worden we slechts een onderdeel van het probleem. Onderwijs moet geruggensteund worden door andere beleidsdomeinen zoals jeugd en welzijn. Maar het jeugdwerk moet ook kunnen terugvallen op sterke voorbeelden uit het onderwijs. Want pesten stopt niet aan de schoolpoort, wanneer je je uniform uitdoet of de training gedaan is.

Campus Botaniek krijgt er 2 broertjes bij!

Busleyden Atheneum (BA) wordt groter. Vandaag telt BA vijf campussen. (Of 7, als je HBO5 in Mechelen en Jette apart meetelt.) Vanaf 1 september 2017 komen er een zesde en zevende campus bij: Campus Nekkerspoel en Campus De Beemden. Het centrum voor deeltijds onderwijs Spoor 5 in de Nekkerspoelstraat en de school voor buitengewoon secundair onderwijs De Beemden op de Stuivenbergbaan en in de Tivolilaan gaan onder de vlag van Busleyden Atheneum varen.

Voor elk talent een campus.

“Met zeven campussen biedt Busleyden Atheneum elke leerling uitzicht op een plaats in het secundair onderwijs in Mechelen. Zo maken we onze slogan ‘Voor elk talent een campus’ eens temeer waar”, zegt Stefaan Croonen, directielid van Busleyden Atheneum. “De samenwerking is een positieve verderzetting van wat we met onze athenea in Mechelen twee jaar geleden zijn gestart. We vergroten het perspectief voor de leerlingen qua oriëntering en we halen specifieke expertise op vlak van inclusief onderwijs en werkplekleren in huis. Met de ervaring en kennis van BuSO De Beemden en CDO Spoor 5 kunnen we onze leerlingen nog beter bedienen.”

“Voor ouders wordt het eenvoudiger om hun weg te vinden in het opleidingsaanbod in Mechelen. Busleyden Atheneum biedt alles aan in één vertrouwde schoolorganisatie. Welke richting de kinderen in een gezin ook uitgaan, Busleyden Atheneum heeft voor elk talent een campus.”