Maandelijks archief: januari 2016

Zo zien ouders secundair onderwijs in de toekomst

In een bevraging die deze week de pers haalde, peilde VCOV (d.i. de ouderkoepel van het Katholieke net in Vlaanderen) naar hoe ouders het secundair onderwijs van de toekomst zien. In een perstekst publiceerden ze een samenvatting van de resultaten:

 1. Ouders verlangen duidelijke en tijdige communicatie over het leer- en ontwikkelingsproces van hun kind. Ze willen zowel betrokken worden bij de zorg en leerlingenbegeleiding voor hun kind, als bij het ruimere onderwijsbeleid zoals bijv. deze bevraging rond de toekomst van het secundair onderwijs.
 2. De leerling zelf moet meer inspraak hebben in zijn/haar eigen onderwijsloopbaan. Er moet meer naar hen geluisterd worden en meer met hen in overleg gegaan worden over bijv. hun studiekeuze.
 3. Ouders verwachten een goed onthaalbeleid in elke secundaire school zodat de overgang van basis- naar secundair onderwijs optimaal kan verlopen. Ook continuïteit van zorg is een voorwaarde.
 4. Een goede studiekeuze wordt vroeg genoeg gemaakt door leerlingen die weten welke richting ze uit willen, en laat genoeg door leerlingen die hun interesses en talenten nog moeten verkennen. Om dit mogelijk te maken moet de perceptie van de huidige onderwijsvormen veranderen. Schakeltrajecten tussen de onderwijsvormen zijn wenselijk.
 5. Ouders verwachten deskundige en gemotiveerde leraren voor hun kinderen. De basis van de professionaliteit wordt gelegd in de lerarenopleiding. Tijdens de loopbaan mag de nodige bijscholing niet ontbreken. Ouders vragen ook een kwaliteitsvolle evaluatie en waar nodig bijsturing van de leraren hun functioneren.
 6. Een goede leerlingenbegeleiding vereist een goede samenwerking tussen alle betrokkenen: leerling, ouders, school, cel leerlingenbegeleiding, CLB en ev. externe diensten. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moeten de nodige zorg in het gewoon onderwijs krijgen, rekening houdend met de draagkracht van de school. Deze zorg moet er ook zijn voor hoogbegaafde leerlingen. Flexibiliteit, differentiatie en maatwerk passen in een plan van aanpak. Het buitengewoon onderwijs moet blijven bestaan voor leerlingen die het nodig hebben.
 7. Zittenblijven zou zo veel mogelijk vermeden moeten worden, maar ouders vinden wel dat een B- attest de mogelijkheid open moet laten om het leerjaar over te doen in de gevolgde richting.
 8. Stages zijn belangrijk in alle onderwijsvormen, niet alleen voor het opdoen van werkervaring
  maar ook voor levenservaring. Goede stageplaatsen en dito begeleiding zijn allesbepalend.
 9. Ouders stellen vast dat de druk op leerlingen te hoog is. Er is na school te weinig tijd voor sport en ontspanning. Activerende werkvormen zoals groepswerk zien ouders liever tijdens de schooluren gebeuren, zowel om de werklast na school te verminderen als om ouders te ontlasten van het vervoer.
 10. Het secundair onderwijs van de toekomst zet meer in op talenten en vaardigheden. Algemene vorming blijft belangrijk maar kennis is niet alles. Ook bij het evalueren moeten andere aspecten aan bod komen bijv. inzet, attitudes, sociale vaardigheden, vooruitgang…

Het volledig rapport lees je HIER.[ssba_hide]

Leerlingen uit Barbaste (FR) bij jou thuis?

Drie weken jonge gasten uit een school in Barbaste (FR) bij jou thuis? Dat kan! Onze school zoekt immers een 10-tal gastgezinnen. Dat komt omdat 18 meisjes en 3 jongens van la Maison Familiale Rurale de Néracais in april bij ons zullen verblijven. De jongeren zullen onder andere stage lopen in een zorginstelling. En in de weekends organiseert onze school activiteiten voor hen.

gastgezin

Als gastgezin sta je van zondagavond 27 maart tot zaterdag 16 april in voor 2 slaapplaatsen en voor het eten (ontbijt, lunchpakket en avondeten). Je krijgt hiervoor een vergoeding.

Interesse?
Neem contact op met Tatiana Rutten, onze adjunct-directeur.

⬇︎ En deel dit bericht! ⬇︎

Rijbewijs op school

Dinsdag werd het jaarlijks theoretisch rijexamen afgenomen op onze school. De voorbije 2 jaren slaagde meer dan de helft van de leerlingen. Dit jaar kent het slaagpercentage een terugval: 22 leerlingen haalden het rijbewijs, 30 leerlingen niet. Patat wenst hen alvast succes bij de volgende poging.

❤️ sociale media? #goedevoornemens

Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Start met je sociale media profiel! Want elk jaar doen we het weer, goede voornemens maken. Maar… je aan die voornemens houden is vaak toch moeilijker dan gedacht. Een goed voornemen dat je alvast wél kan waarmaken: verstandig(er) omgaan met je sociale media profiel(en).

Daarom ontwierpen 5OH, 6OH & 6VZb in het vak PAV een flyer over het veilig(er) gebruik van sociale media. Hun doelpubliek: de leerlingen van de eerste graad. Er staan tips in, een zelftest en een vleugje humor. Leerlingen en leerkrachten kozen voor het ontwerp van het duo Imane Amiri (5OH) en Qian Ying Ya (6OH) en van het duo June De Smedt (6VZb) en Yasmina Ifli (6Vzb).

socmed