Maandelijks archief: december 2013

Nieuwe ontwerpen voor snoezelruimte

Snoezelen is het prikkelen van alle zintuigen met behulp van verschillende activiteiten en voorwerpen. En onze leerlingen hebben er iets mee. Zo scoorden ze in het verleden al met zelfgemaakte ontwerpen.

Onze 7LW van dit jaar bezocht voor de lessen expressie een snoezelruimte. Dit bood inspiratie om dingen te maken die in zo’n snoezelruimte zouden passen. Onze leerlingen maakten voelplaten, voeldozen en buizen met rijst.

Beeld + verslag: Tatevik Karapetyan

Ouderraad neemt evaluatiebeleid onder de loep

Deze maand besprak onze ouderraad het nieuwe evaluatiebeleid op onze school. We vroegen de ouders of ze een verschil merken met de vroegere evaluatiepraktijk. En of ze dit verschil als positief ervaren.

Ons nieuwe evalutiebeleid is blijkbaar een trendbreuk met het verleden. Zo merken ze een groot verschil in de MANIER WAAROP leerkrachten zoon of dochter evalueren. De ouders zien dat hun kinderen veel meer dan vroeger worden geëvalueerd via allerhande opdrachten. Vroeger was dat bijna uitsluitend met toetsen. Het huiswerk is door al die opdrachten wél behoorlijk toegenomen.

Maar … de ouders uit de ouderraad zeggen ook dat hun kinderen méér dan vroeger gemotiveerd zijn om hun punten via deze taken op te krikken én dat ze hierdoor betere resultaten behalen. Bovendien hebben de leerkrachten opvallend meer aandacht voor remediëring.

Kortom, de ouders ervaren de veranderingen in de evaluatiepraktijk als positief. Ze spreken ook hun waardering uit voor het feit dat het leerkrachtenteam zijn manier van werken (in het belang van hun kinderen) kritisch onder de loep neemt en nieuwe dingen uitprobeert.

Onze ouderraad heeft ook kritische bemerkingen. Zo stellen ouders vast dat de opdrachten niet altijd even goed gespreid zijn, waardoor de werklast voor hun kinderen soms te zwaar wordt. Vier presentaties voorbereiden tijdens één weekend is echt wel te veel. En in de week vóór de examens worden nog te veel opdrachten en toetsen gepland. Daardoor komt de voorbereiding van de examens in het gedrang. Ouders vinden ook dat er weinig (grote) herhalingstoetsen worden gegeven. Ze vragen zich af of hun kinderen soms ook grotere leerstofgehelen moeten verwerken.

Advocaat

De leerlingen van 6ST kregen in het kader van de lessen toegepaste economie bezoek van een advocaat. Ze luisterden naar de levensechte verhalen en verbaasden zich soms over de gruwel waar een advocaat mee geconfronteerd wordt.

advocaat

Voor de gelegenheid ruilde Laura ook haar gewone kledij in voor een echte toga. En geef nu toe, het staat haar bééldig, niet? Samen met de filmvoorstelling van “Het Vonnis” vormde dit bezoek een boeiende afsluiting van het thema rond rechtspraak.

Netiquette

Jij wil toch ook graag beleefde, duidelijk berichten krijgen? En jij wordt toch ook niet goed van al die berichten waar jij niets aan hebt? Daarom deze tips over netiquette.

netiquette

Netiquette (of hoe communiceer ik beleefd via Smartschool)

  1. Vermeld steeds het onderwerp van je bericht of e-mail.
  2. Kies een gepaste aanspreking: Beste (mevrouw…/mijnheer…), Geachte (mevrouw…/mijnheer…) of (iets minder formeel) Hallo mevrouw…/ mijnheer… .
  3. Zorg ervoor dat je bericht of e-mail duidelijk is, vermeld daarom de volgende punten: waarom je het bericht stuurt, wat je wil vragen of meedelen, of je een antwoord verwacht.
  4. Verdeel je tekst in alinea’s.
  5. Vermijd spelfouten en let op het gebruik van hoofdletters en leestekens.
  6. Kies een gepaste afsluiting: Met vriendelijke groeten, mvg, …
  7. Lees je bericht nog even na en verbeter eventuele fouten.
  8. Stuur je bericht (of antwoord) niet onnodig naar een hele groep.

logo_taalbeleid_tekst

Actie voor Filipijnen

haiyan

Yousra El- Attabi van 4VV nam het initiatief om iets te organiseren voor de ramp in de Filipijnen. Samen met Sanae Bouazza bedacht ze het plan om tijdens de middag henna tatoeages te plaatsen bij de leerlingen. Sara El Baghdadi van 3VV sprong mee op de kar, en samen offerden ze enkele middagen op om henna tatoeages te plaatsen. Een mooi initiatief dat 36 euro opbracht. Bedankt meisjes voor dit mooie project!

1

2